Bibliografie

In boeken

 •  M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E., Hedendaagse muziek in Nederland en Vlaanderen, Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006, p.102-105
 •  Vertalingen
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  Zeitgenössische Musik in den Niederlanden und in Flandern, Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  Comtemporary Music in the Low Countries, Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  La musiques aux Pays-Bas et en Flandre aujourd’hui. Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  La música contemporánea en los Paiís Bajos y Flandes. Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006
  • M. Delaere, ‘Lucien Posman’ in Delaere M., Wennekes E.,  .Musica contemporanea in Olanda e nelle Fiandre. Rekkem, Ons Erfdeel vzw, 2006

Interview met Marc Delaere in Oorgetuige

 •  Y. Knockaert, ‘Le conte de l’Etude Modeste’ in Contemporary music in Flanders II, Flemish Piano Music since 1950 , Matrix-New Music Documentation Centre, 2005, pag.33-34, redactie Mark Delaere, Joris Compeers + cd-opname.  PDF
 •  G.Willemark, Het muziektheater De Rode Pomp van André en Lucien Posman, een dubbelpertret, in Ambassadeurs van het Meetjesland , uitgeverij de Eecloonaar, 1998, p  216-217.
 •  Y. Knockaert, ‘Lucien Posman’ in M. Delaere, Y. Knockaert, H. Sabbe, Nieuwe Muziek in Vlaanderen, Stichting Kunstboek, 1998, p 151-154.

In kunsttijdschriften

 • M.M. De Smet, Over Lucien Posman & William Blake, in Stemband #14, 2012, Koor & stem
 • T. J. Brown, Contemporary Flemish Choral Composers, Lucien Posman, in International Choral Bulletin, ISSN 0896-0969 Volume XXX, nr. 2-2nd quarter, 2011
 •  J. Van Holen, Componistegavotte, in Kunsttijdschrift Vlaanderen jg. 57, nr. 322; ‘Non-Blake koorwerk van Lucien Posman. p. 219
 • Y.Senden,  ‘Are You Experienced’, in Kunsttijdschrift Vlaanderen, Tielt, 2007 jg. 56, nr.314, p.15-18.
 •  Y. Senden, ‘Herdenkingsjaar 2002 Lucien Posman’ in Even aanzoemen,  jg. 30 nr 4-5 oktober 2002, pag.4-5
 •  S. Claeys, ‘Een gelauwerde Lucien Posman’ in Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg 51, nr. 293; 2002; pag.244-246 
 •  D. Blockeel, ‘Lucien Posman. Van een tovenaar die wielen deed draaien en hoe hij verder denkt te zullen rijden’ in Ambrozijn, Xde jaargang, nr.2, 1992-93; p.19-33.
 • Y. Knockaert, ‘Hilarische Ernst. Vlaamse Componisten: Lucien Posman. in Kunst & Cultuur, 27e jaargang, december 1994; p.44 -47.
 •  B. Angelet, ‘Vlaanderen leeft in Hedendaagse Muziek. Buckinx, Nuyts en Posman’, in Arcade, 2e jaargang, nr.2, 1988; p. 10-15.
 •  J. De Boever, ‘Wheel within Wheel’, in Tijdschrift van De Nieuwe MuziekgroepJanuari 1988.
 •  M. De Smet, ‘Lucien Posman: 5 songs of Experience’, in Tijdschrift van De Nieuwe Muziekgroep. Nr. 20, maart 1989, p. 48-51.
 •  M. De Smet, M. ‘Kagel en Posman en Gent’, in Muziek, een privilege, februari 1992.
 •  Y. Knockaert, ‘Het Postmodernisme in Vlaanderen’ in Vlaanderen nov.-dec. 1995. p.360-365
 •  A. Buffel, A. ‘Buffel ontmoet de componist Lucien Posman’, in Vlaams Fluitistentijdschrift, jaargang 5, juni 1998.
 •  M. Anseeuw, ‘Tussen wens en werkelijkheid, lief en leed van 10 jonge komponisten in Vlaanderen’  in Tijdschrift van De Nieuwe Muziekgroep,  nr.10, september 1986. p. 25-37.
 •  J. Baert, ‘De paraatheid van Lucien Posman’ in Nieuwe Vlaamse Muziek Revue, jg. 7 nr 4-2000 ; p.64-66.
 •  N. Verschoore,  ‘Lettres de Flandre, Lucien Posman’ in La revue Générale, jg 136 nr 6; p. 82-84.
 •  V. Bossaert, ‘Lucien Posman over William Blake en de flow van het componeren’ in Nieuwsbrief Vlaams Radiokoor, januari-maart 2006, p. 4-5.
 •  M. Messine, ‘Wereldcreatie XLII 11 – 16’, in Provinciale nieuwsbrief Koor en Stem, jg 1nr. 2 2007

In lexicons / overzichtspublicaties

 •  F. Servenière: Une réflection sur la discographie du pianiste brésilien José Eduardo Martins, Claudioliber@gmail.com , São Paulo, 2012. p. 53.
 • M. Delaere Mark: ‘Een muziekgeschiedenis der Nederlanden’ Amsterdam University Press-Salomé/; uitg. Pelckmans 2001 onder hoofdredactie van Louis Peter Grijp pag. 884.
 • B. Buckinx, ‘De Kleine Pomo of de Muziekgeschiedenis van het Postmodernisme’,  «Alamire», Peer 1994, p.21, vers 20-24.
 • F. Roquet, Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800, Roulartabooks, december 2007

 Paperwerk studenten

 • De Smet E..  Lucien Posman,  De Laatste Hooivracht, eindwerk analyse 3e Meestergraad Hogeschool Gent / klas van dr. Geert Dhondt
 •  De Dobbeleer W. ‘Niet alles is goud wat blinkt – Lucien Posman’ , Esthetica Jaarwerk 2003
 •  V. Reybroeck, ’10 Songs of Experience, Lucien Posman’ , jaarwerk esthetica 2004
 • A. Spiessens, ‘Lucien Posman, The Book of Los’  paper AMC3 volwassenen
 •  E. Vermeiren, ‘Lucien Posman, Marsyas’ zwanezang op sax’, paper analyseklas Y. Senden Conservatorium. A’pen

Genealogische geschriften

 • Posman Marianne. ‘Het leven in ‘t Molentje, Moerhuize, Broekhuize, Srtobrugge aan de kanalen en herinneringen aan grootvader Jozef Posman’ . Drukkerij Van Hoestenberghe, Maldegem. (2011) ISBN 9789081745000
 • Posman Marianne. ‘Nostalgie naar het levendige dorp’. drukkerij Van Hoestenberghe, Maldegem. (2012) ISBN 9789081745017
Advertisements